To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Grand Prix 2016

KLASYFIKACJA GRAND PRIX - STREET FISHING EXTREME 2016

 • Do klasyfikacji generalnej zawodów Street Fishing Extreme 2016 zalicza się cztery najlepsze rezultaty spośród sześciu planowanych imprez.
 • Celem klasyfikacji zawodników jest wyłonienie najlepszej trójki wędkarzy Street Fishing w Polsce w roku 2016.
 • Punkty w Grand Prix przyznawane są według następujących zasad:
  • Za 1 miejsce w zawodach zawodnik otrzymuje 1 punkt, za każde następne miejsce o jeden punkt więcej.
  • Zawodnik, który uplasował się na pozycji 31 i niższej otrzymuje 31 punktów w zawodach
  • Zawodnik który zdobył 0pkt otrzymuje 32 punkty.
  • Zawodnik, który z różnych powodów nie brał udziału w zawodach otrzymuje 33 punkty.
  • Zawodnik zdyskwalifikowany w zawodach otrzymuje 50 punktów.
 • W przypadku zdobycia tej samej ilości punktów o kolejności miejsc decyduje ryba, która zdobyła najwięcej punktów w danych zawodach.
 • W przypadku identycznej sytuacji (ta sama liczba punktów oraz takiej samej wielkości punktów największych ryb) przyznajemy równorzędne miejsca a kolejny zawodnik klasyfikowany jest dwa miejsca niżej od równorzędnie sklasyfikowanych zawodników.
 • Klasyfikację ogólną prowadzi się dla wszystkich zawodów w cyklu.
 • Grand Prix wygrywa zawodnik, który zgromadzi najmniejszą liczbę punktów .
 • W przypadku równej ilości punktów w klasyfikacji końcowej Grand Prix decyduje najwyższy wynik osiągnięty podczas pojedynczego wydarzenia.
 • W przypadku identycznej sytuacji decyduje ryba, która została najwyżej punktowana.
 • W przypadku identycznej sytuacji przyznajemy dwa równorzędne miejsca a kolejny zawodnik klasyfikowany jest dwa miejsca niżej od równorzędnie sklasyfikowanych zawodników.